PLAN LECZENIA

Plan leczenia jest podsumowaniem przeprowadzonej wcześniej konsultacji i diagnostyki.

Planując leczenie, omawiamy zakres i harmonogram leczenia wraz z jego kosztorysem, który w języku polskim, niemieckim lub angielskim przekazujemy pacjentowi w formie papierowej.

Przedstawiamy także cenowe i czasowe warianty leczenia, a w razie potrzeby także możliwości jego finansowania.